kurenda - susza 2008

Numer dokumentu: 843
Rok (4 cyfry): 2008

Pępowo, dnia 27 czerwca 2008

Znak sprawy: 606/16/2008

 

 

 

 

 

K U R E N D A

=====================

 

 

Informuję że w związku z wystąpieniem na terenie Naszej Gminy suszy spowodowanej długotrwałym brakiem opadów, wzorem lat poprzednich, istnieje możliwość skorzystania z kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej oraz z innych form pomocy z budżetu państwa, po uprzednim zgłoszeniu a następnie wyszacowaniu szkód przez komisję klęskową powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Informacje o stratach w uprawach należy składać osobiście w UG Pępowo Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji pokój nr.13 /tel. 0-65 5736-308 wew. 123/ lub w biurze Ośrodka Doradztwa Rolniczego/ tel. 0-65 5736-145/ podając m.in. następujące informacje: rodzaj uprawy, powierzchnię objętą szkodami oraz procent zniszczenia upraw. Nadmieniam że dla ubiegania się o preferencyjny kredyt, stopień zniszczeń w uprawie nie może być niższy niż 30 %.

Ze względu na pilność sprawy proszę zainteresowanych rolników o podanie informacji najpóźniej w terminie do 8 sierpnia (piątek) do godz.1400.


Autor informacji: Tobiasz Bątkiewicz
Informację wprowadził: 6
Opublikowany dnia: 2008-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019