Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 6411

 

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna: art. 7a ust. 1 i art. 7b ust. 2  ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

III. Termin załatwienia:

do 14 dni

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji – pok. nr 14 – Irena Chajec

V. Tryb odwoławczy:

W przypadku kiedy zgłoszenie dot. działalności nieobjętej przepisami ustawy, zawiera braki formalne, prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności przez przedsiębiorcę wydana jest decyzja o odmowie wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu ,który wydał decyzję / odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi:
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty przesłane na wskazany adres.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

I. Wymagane dokumenty: 

1. Zgłoszenie działalności gospodarczej

2. dowód osobisty do wglądu

II. Opłaty

Opłata administracyjna - 100 zł
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2004-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-01-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019