Pokrywanie należności mieszkaniowych


Podstawa prawna

Art. 131 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 25 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek, dokument mówiący, kto jest właścicielem lub głównym najemcą lokalu, zaświadczenie o wysokości czynszu za lokal mieszkalny (spółdzielczy typu lokatorskiego lub zajmowany na podstawie decyzji administracyjnej) lub umowa cywilno prawna o najmie lokalu, lub w przypadku lokalu będącego własnością żołnierza – dokumenty dot. bieżących opłat eksploatacyjnych, oświadczenie o nieoddaniu lokalu do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem oraz do wglądu karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Opłaty

Nie obowiązują

Termin odpowiedzi

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 119, pok. nr 5

Tryb odwoławczy

Osobie, która wniosła podanie przysługuje od decyzji Wójta odwołanie do wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Należności mieszkaniowe pokrywa się żołnierzom w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej, jeżeli są samotni lub zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, a jednocześnie są najemcami lub głównymi najemcami lokalu.

 


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019