Przyznanie dodatku mieszkaniowego


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz 733, Dz. U. Nr 156 poz 1817).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy, potwierdzony przez zarządcę.
2. Deklaracja o dochodach.
- zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dochód brutto po odliczeniu kosztów uzysku oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe) wg. wzoru załączonego do wniosku.
- odcinki od renty lub emerytury z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, dla osób bezrobotnych zaświadczenie z PUP o wysokości zasiłku

W przypadku domku jednorodzinnego
- rachunek za wodę oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych
- zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające rok wybudowania, pow. użytkową lokalu

OPŁATY
Nie pobiera się

TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 123, pok. nr 13 TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem
Wójta Gminy Pępowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach do których mają tytuł prawny i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m.-cy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym - 828,94-zł lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym - 552,63-zł

W latach 2003 i 2004 dodatek mieszkaniowy przysługuje również osobom Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m.-cy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 110% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Normatywna powierzchnia lokalu i dopuszczalne przekroczenie do 30%
1 osoba 35m2 - 45,5m2
2 osoby 40m2 - 52,0m2
3 osoby 45m2 - 58,5m2

4 osoby 55m2 - 71,5m2
5 osób 65m2 - 84,5m2
6 osób 70m2 - 91,0m2
na każdą następną osobę 5m2 - 6,5m2

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na mieszkanie, jakie obowiązywałyby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy, i udziałem własnym wnioskodawcy, który stanowi: ad.2 ad.3

1. 15% - 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2. 12% - 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym.
3. 10% - 12% do
chodów gospodarstwa domowego — w gospodarstwie 5 osobowym i większym.


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2001-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019