Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności


Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071/ oraz art. 44g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U,. z 2001 r. Nr 87, poz.960)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
2. Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamość

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
- za wniosek 5,00 zł w znaczkach skarbowych
- za wydanie zaświadczenia 11 zł w znaczkach skarbowych

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgodnie z KPA

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich – pok. nr 4 i 5, Elżbieta Krysicka,

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia można wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. Urzędu.
Zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu / w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie/

VI. UWAGI:
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie , której ono dotyczy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupeł
nienia


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-12-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019