Wydawanie dowodów osobistych - wymiana


Wydawanie dowodów osobistych - wymiana
Podstawa prawna:art.40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 87 poz. 960 / oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydawania dowodów osobistych z dnia 21 listopada 2000r. /Dz.U. z 2000r. Nr 112 poz. 1182r./

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokumenty składa się osobiście w stałym miejscu zamieszkania
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (Druk: Pu-D-1)
3. Załączniki:
- dwie aktualne fotografie o wym. 3,50 x 4,50cm. /lewy półprofil z widocznym lewym uchem bez nakrycia głowy/
- dotychczasowy dowód podlegający wymianie
- akt urodzenia lub akt małżeństwa /osoby urodzone lub zawierające związek małżeński poza
gminą Pępowo – w przypadku jeżeli uległy zmianie dane osobowe wnioskodawcy/.
- dowód uiszczenia opłaty.

II. OPŁATY:
- 30zł. płatne w kasie Urzędu lub na konto Urzędu
- 5zł. opłaty skarbowej na podanie osoby między 13 a 18 rokiem życia.
- 5zł. opłata skarbowa na wniosek, jeżeli wnioskodawca posiadający dowód osobisty typu książeczkowego chce ten dowód otrzymać po jego anulowaniu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich – pok. nr 4 i 5, Elżbieta Krysicka, Stanisław Rudyński

V.UWAGI:
1.Złożenie wnioski i odbiór dokumentu musi nastąpić osobiście,
2.Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o wymianę dowodu osobistego składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego.
3.Dowód osobisty podlega wymianie w ra
zie:
- zmiany danych osobowych i zmiany adresu pobytu stałego
- uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby
- upływu okresu ważności dowodu osobistego.


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2000-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-12-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019