Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia


Zał. nr 1 do SIWZ

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1.    Przedmiary robót: dot.Przebudowy drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. w Pępowie” oraz „Remont miejsc postojowych przy ul. Krótkiej w Pępowie”

2.    Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: dot.Przebudowy drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. w Pępowie” oraz „Remont miejsc postojowych przy ul. Krótkiej w Pępowie”

3.    Dokumentacje techniczne: dot.Przebudowy drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. w Pępowie” oraz „Remont miejsc postojowych przy ul. Krótkiej w Pępowie”

 

 

UWAGA!

 

Informacja dotycząca dokumentacji technicznej na: „Przebudowę drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. w Pępowie”

-  ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia jest tylko  

część opracowanego projektu technicznego ( część była zrealizowana w 2006 r.) w ofercie należy przyjąć zakres robót ujęty w przedmiarach robót oddzielnie dodanych w niniejszym opisie (nie jest aktualny przedmiar stanowiący integralną część dołączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji technicznej).

 


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019