KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE PĘPOWO W 2014 R.


                                                                                              Zarządzenie Nr 11 /2014
                                                                                              Wójta Gminy Pępowo
                                                                                              z dnia 10 kwietnia 2014 r


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w 2013 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 , z późn. zm) oraz uchwały nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

                                                   § 1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                   § 2
1. Ostateczny termin składania ofert wyznaczam na dzień 18 czerwca 2014 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy w Pępowie lub data stempla pocztowego.

                                                   § 3
Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. w siedzibie organu administracji publicznej na tablicy ogłoszeń ;
3. na stronie internetowej urzędu gminy Pępowo.

                                                   § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                  Krysicki StanisławAutor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2014-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019