Zarządzenie Wójta Gminy Pępowo z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie dotacji dla klubów sportowych na rok 2014.


                                                Zarządzenie Nr 4 /2014
                                                 Wójta Gminy Pępowo
                                                  z dnia 4 lutego 2014 r

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2014 roku zadania z zakresu
sportu oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo, zarządzam co następuje:


                                                             & 1

1.Zatwierdzam listę podmiotów, które będą realizować w 2014 roku zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pępowo.
2. Wraz z wyżej wymienioną listą zatwierdzam wysokość określonych w niej środków finansowych przyznanych na wsparcie realizacji tych zadań.
3.Lista organizacji wraz z określonymi przyznanymi środkami finansowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

                                                            & 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Pępowo.

                                                            & 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                            Stanisław KrysickiAutor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2014-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2014-02-04 wprowadzona przez: 12
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019