Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.


                                Uchwała Nr XXVIII/171/2013
                                   Rady Gminy Pępowo
                                 z dnia 7 listopada 2013 r.


w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24   kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r , poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                      § 1

Uchwala się program współpracy Gminy Pępowo na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                      § 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                                Urszula ŁakomyAutor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2013-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019