Uchwała rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


        Uchwała Nr XX/124/2012
Rady Gminy Pępowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2013 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się program współpracy Gminy Pępowo na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                                                                               Ireneusz Matyla

 Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2013-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019