w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2012 roku zadania z zakresu sportu oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Numer dokumentu: 3
Rok (4 cyfry): 2012

 
 
Zarządzenie Nr 3 /2012
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11 stycznia 2012 r
 
w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2012 roku zadania z zakresu
                   sportu oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji
                   tych zadań.
 
                   Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku              o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia         29 października 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo, zarządzam co następuje:
 
 
& 1
 
1.       Zatwierdzam listę podmiotów, które będą realizować w 2012 roku zadania publiczne            z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pępowo.
2.       Wraz z wyżej wymienioną listą zatwierdzam wysokość określonych w niej środków finansowych przyznanych na wsparcie realizacji tych zadań.
3.       Lista organizacji wraz z określonymi przyznanymi środkami finansowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia i została sporządzona na podstawie protokołu oceny formalnej i merytorycznej wniosków sporządzonego przez Radę Sportu Gminy Pępowo.
 
& 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Pępowo.
 
& 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
     Wójt Gminy
 
Stanisław Krysicki


Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019