Wniosek o refundację kosztów wykształcenia młodocianego pracownika

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

Podstawa prawna
art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

 

Wymagane dokumenty

- Wniosek o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika

Do wniosku należy dołączyć kopie:

        dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

        dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie,
        umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

        dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia ukończenia nauki zawodu lub przygotowania do zawodu

          zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

        dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

        świadectwo pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły,
        inne
 

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

Opłaty

Termin odpowiedzi
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Organizacji Pozarządowych

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 za pośrednictwem  Wójta Gminy Pępowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi

Sprawę załatwia się w Wydział Spraw Obywatelskich,  Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5758987,
fax 65 5736032, pokój  nr 13

Tryb odwoławczy

Opłata skarbowa: brak

 Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019