Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE100 SDR 17,6 Dz125, oraz przyłączy gazu do budynków mieszkalno - handlowych PE80 sdr11 Dz40

Numer dokumentu: 7331-2/4(2)/09
Rok (4 cyfry): 2009

Pępowo, 09.02.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w 02.02 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Firmy: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o., Oddział – Zakład Dystrybucji Gazu Poznań, ul. Grobla 15, 61 – 859 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE100 SDR17,6 Dz125, oraz przyłączy gazu do budynków mieszkalno – handlowych PE80 SDR11 Dz40”” na działkach o nr ew. 218/27, 218/17, 218/18, 218/19, 218/22, 218/20, 218/21, 218/25, 218/26, 218/14, 218/15, 218/13 obręb Pępowo.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysici

Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: 6
Opublikowany dnia: 2009-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019