Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Grobelny Józef

Grobelny Józef

Stanowisko: Kierownik Służb Technicznych

1.    Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
2.    Prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacją i utrzymaniem dróg, placów, mostów i chodników.
3.    Prowadzenie ewidencji dróg i ulic gminnych.
4.    Przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz zezwoleń o jego przywróceniu.
5.    Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości na terenie Pępowa.
6.    Nadzorowanie wysypiska śmieci i składowania odpadów komunalnych (bieżące utrzymanie).
7.    Ustalanie miejsc na postoje i parkingi.
8.    Utrzymanie w czystości placów targowych.
9.    Ustalanie i wyznaczanie miejsc na ustawienie tablic reklamowych, pobór opłat i prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń.
10.    Nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia placów i ulic w gminie oraz kontakty z zakładem energetycznym.
11.    Organizowanie pracy podległym pracownikom.
12.    Uczestnictwo w naradach kierowników wydziałów w sprawach wykonywania zadań oraz ustalania wynagrodzeń dla pracowników, nagradzania i karania.
13.    Opracowywanie projektów uchwał z zakresu spraw prowadzonych oraz okresowych analiz i zestawień.
14.    Prowadzenie listy obecności, urlopów, zwolnień pracowników oraz świadczeń socjalnych i bhp.
15.    Utrzymanie i ewidencja środków transportowych będących w dyspozycji Urzędu.
16.    Wystawianie zleceń na naprawy sprzętu oraz zakup materiałów i prowadzenie ewidencji, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
17.    Ustalanie propozycji stawek za wynajem pojazdów i sprzętu technicznego.
18.    Przyjmowanie i realizacja zleceń na usługi transportowe.
19.    Wystawianie rachunków i faktur za usługi.
20.    Zlecanie kierowcom wyjazdów i wystawianie kart drogowych.
21.    Prowadzenie ewidencji zużycia paliwa, ogumienia oraz rozliczanie kierowców ze zużytego paliwa i innych części.
22.    Prowadzenie ewidencji materiałów i sprzętu.
23.    Przygotowywanie miesięcznych zestawień wynagrodzeń pracowników, nadgodzin, urlopów, zwolnień chorobowych, premii i przedkładanie w księgowości celem przygotowania wypłat wynagrodzeń.
24.    Zaopatrzenie w opał świetlic wiejskich
25.    Prowadzenie zadań związanych z okresowym utrzymaniem zwierząt ( psów, kotów) w pomieszczeniach – klatkach dla nich przeznaczonych, w tym dostarczenie ich do schroniska i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
26.    Przygotowywanie informacji do gazety gminnej z zakresu realizowanych zadań.
27.    Wykonywanie wszystkich zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i informacji publicznej.
28.    Przygotowywanie informacji do BIP i stronę internetową Urzędu.
29.    Udostępnianie informacji publicznych zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
30.    Wykonywanie innych zadań na polecenie Sekretarza i Wójta Gminy.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-30
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje