Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Kęsy Małgorzata

Kęsy Małgorzata

Stanowisko: inspektor ds. księgowości, dochodów i opłat. Zastępca Skarbnika Gminy

1.    Przygotowanie okresowych analiz i sprawozdań dla potrzeb Skarbnika i wójta Gminy z zakresu powierzonych zadań.
2.    Udział w opracowaniu projektu budżetu gminy.
3.    Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat.
4.    Prowadzenie postępowań w sprawach odraczania oraz rozkładania na raty terminu płatności podatków i opłat.
5.    Ewidencja księgowa i egzekucja opłat za użytkowanie wieczyste.
6.    Egzekwowanie należności, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek za zwłokę, prowadzenie zabezpieczeń hipotecznych.
7.    Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatności podatków i opłat.
8.    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców i rolników oraz przekazywanie sprawozdań w tym zakresie.
9.    Przygotowywanie danych i sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych.
10.    Przyjmowanie wpłat bezgotówkowych.
11.    Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków w programie Rejestr Zaangażowanie Środków Budżetowych – Zaangażowanie.
12.    Stosowanie i przestrzeganie zapisów Regulaminu Kontroli Zarządczej, w tym prowadzenie odpowiednich procedur zawartych w Regulaminie kontroli Zarządczej.
13.    Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
i ustawą o ochronie informacji niejawnych.
14.    Udostępnianie informacji z zakresu prowadzonych spraw zgodnie
z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
15.    Przygotowywanie informacji na stronę internetową gminy i do BIP.
16.    W czasie nieobecności zastępstwo wyznacza bezpośrednio Kierownik Wydziału.
17.    Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta Gminy.
18.     W czasie nieobecności Skarbnika Gminy przejmuje w pełni zakres zadań Skarbnika Gminy.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-30
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje