Strona główna » Osoby » Byli pracownicy » Chajec Irena

Chajec Irena


Irena Chajec – inspektor d/s rady i samorządów mieszkańców oraz

 działalności gospodarczej

1.      Prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną Rady Gminy, jej komisji oraz samorządów mieszkańców wsi.

2.      Przygotowuje projekty planów pracy rady i komisji rady proponowane przez komisje.

3.      Zapewnia właściwe warunki obradowania sesji i komisji rady oraz narady sołtysów.

4.      Czuwa nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał i materiałów dla radnych.

5.      Sporządza protokoły z sesji, komisji RG i narad sołtysów.

6.      Prowadzi rejestry uchwał oraz czuwa nad prawidłową ich realizacją.

7.      Dostarcza uchwały podjęte przez Radę na poszczególne Wydziały.

8.      Prowadzi rejestry wniosków i interpelacji radnych.

9.      Dostarcza radnym wyczerpujących materiałów na sesje i komisje.

10. Organizuje spotkania radnych z samorządami wsi.

11. Dba o terminowe przesyłanie uchwał do publikacji.

12. Prowadzi obsługę samorządów mieszkańców wsi.

13. Organizuje prace związane z przygotowaniem wyborów do samorządów, mieszkańców wsi (sołtys, rada sołecka).

14. Przekazuje informacje do BIP i na stronę internetową.

15. Udziela pomocy przy organizowaniu projektów uchwał zebrań samorządów wiejskich oraz projektów planów finansowych.

16. Prowadzi rejestry wniosków zgłaszanych przez samorządy wiejskie.

17. Organizuje okresowe spotkania samorządów wiejskich.

18. Zapewnia kontakty radnych z samorządami wsi.

19. Prowadzi archiwum urzędu.

20. Przygotowuje wybory do rady Gminy, Sejmu, Senatu, Prezydenta i referendum.

21. Prowadzi ewidencję działalności podmiotów gospodarczych.

22. Wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

23. Wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Byli pracownicy
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-17
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019