Strona główna » Osoby » Byli pracownicy » Zielińska Cecylia

Zielińska Cecylia


Cecylia Zielińska    - inspektor d/s komunalnych

 

1.      Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanych, składanie oświadczeń o prawie pierwokupu.

2.      Zarządzanie i gospodarowanie budynkami mieszkalnymi nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność gminy. Przygotowywanie umów najmu, dzierżawy na lokale mieszkalne i użytkowe i grunty.

3.      Prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntów i lokali komunalnych. 

4.      Prowadzenie komunalizacji mienia gminy.

5.      Prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania wspólnot gruntowych.

6.      Określenie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali oraz wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziałów właścicieli lokali.

7.      Określenie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach komunalnych, wielo mieszkaniowych.

8.      Przekazywanie nabywcom lokali ułamkowej części gruntu w użytkowanie  oraz wygaszanie prawa zarządu do tej części gruntu.

9.      Przedkładanie projektów uchwał w sprawie ustalenia cen przy sprzedaży lokali, mieszkań  budynków i gruntów komunalnych.

10. Stosowanie obniżek aż do całkowitego zwolnienia włącznie, ceny obiektów wpisanych w rejestr zabytków.

11. Przedkładanie wykazów gruntów i nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.

12. Ujawnienie prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych.

13. Realizacja ustawy o ustroju rolnym.

14. Korzystanie z prawa pierwokupu gruntów.

15. Dokonywanie zamiany gruntów, przeklasyfikowywanie.

16. Rekultywacja gruntów.

17. Zarządzanie i gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i gruntami stanowiącymi własność gminy.

18. Wprowadzanie i znoszenie szczegółowego trybu najmu budynków.

19. Przeglądy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych.

20. Wyrażenie zgody na remonty i przebudowy lokali stanowiących własność samorządu.

21. Cofanie przydziału lokalu mieszkalnego i użytkowego.

22. Ustalanie opłat za najem lokali.

23. Dostarczanie lokali zamiennych na czas remontu.

24. Prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych.

25. Opracowywanie planów remontów lokali mieszkalnych, ustalanie zakresu prac remontowych oraz przyjmowanie i załatwianie wniosków o wykup, dzierżawę, zamianę lokali mieszkalnych. 

26. Prowadzenie ewidencji liczników, rozliczanie za zużytą energię w budynkach komunalnych, mieszkalnych i użytkowych ( z wyłączeniem świetlic wiejskich – rozlicza Wydz. Kultury).

27. Wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw i rolnictwa z zakresu wydziału.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Byli pracownicy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-02
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe