Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Nowacka-Szpara Magdalena

Nowacka-Szpara Magdalena

Stanowisko: pomoc administracyjna

1.    Prowadzi  kancelarię Urzędu.
2.    Obsługuje centralę telefoniczną, nadaje faksy.
3.    Dokonuje zakupów i rozliczeń telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz prowadzi dokumentacje z tym związaną.
4.    Zamawia i prowadzi ewidencję pieczęci urzędowych.
5.    Dokonuje zakupu artykułów biurowych i środków czystości zgodnie z ustawą o Prawo zamówień  publicznych.
6.    Zamawia i prowadzi ewidencję zakupu gazet i czasopism dla potrzeb Urzędu.
7.    Przepisuje pisma opracowywane przez Wójta i Sekretarza oraz wykonuje kserokopie dokumentów.
8.    Przyjmuje, wysyła i rozdziela korespondencję i przesyłki oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie.
9.    Udziela informacji interesantom i kieruje ich do poszczególnych wydziałów.
10.    Prowadzi listy obecności pracowników, sprawy urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i macierzyńskich,
         książki wyjść w sprawach służbowych i prywatnych.
11.    Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz dokumentację z tym związaną, czuwa na terminem załatwiania skarg i
         wniosków.
12.    Prowadzi rejestr pism poufnych i zastrzeżonych przychodzących
         i wychodzących z Urzędu.
13. Prowadzi rejestr faktur i rachunków.
14. Prowadzi rejestry zarządzeń Wójta.
15. Prowadzi zbiory przepisów gminnych.
16. Przygotowuje sale na spotkania Wójta i Sekretarza.
17.Prowadzi sprawy bhp i socjalne pracowników urzędu.
18.Przygotowuje druki testamentów do zatwierdzenia Sekretarzowi lub Wójtowi.
19. Sporządza sprawozdania statystyczne  z zakresu ewidencji urlopów, czasu
      pracy i spraw kadrowych pracowników Urzędu.
20.Prowadzi sprawy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą
     o ochronie informacji niejawnych.
21. Udostępnia informacje publiczne mieszkańcom zgodnie z ustawą o dostępie do
      informacji publicznej.
22.Ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy służbowej.
23.Wykonuje kserokopie dokumentów dla interesantów, odpisy, informacje
      elektroniczne zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
24. Przygotowuje informacje do Biuletynu Informacji Publicznej i stronę
       internetową gminy z zakresu działań Wójta i Sekretarza.
25. Wykonuje inne prace na polecenie Sekretarza i Wójta Gminy.
Informacje powiązane:
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2021-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-09-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje