Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Wajs Magdalena

Wajs Magdalena

Stanowisko: inspektor ds. oświaty

1.    Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy.
2.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakładania, przekształcania i likwidowania placówek oświaty.
3.    Prowadzenie dokumentacji osobowej dyrektorów szkół.
4.    Prowadzenie dokumentacji osobowej dotyczącej awansów nauczycieli                   dyrektorów.
5.    Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów.
6.    Analiza i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół.
7.    Przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, zniżek godzin dla dyrektorów i nauczycieli, opłat za przedszkola.
8.    Prowadzenie ewidencji kół zainteresowań.
9.    Prowadzenie spraw pomocy materialnej dla uczniów, w tym przyjmowanie wniosków, wypłacanie stypendiów oraz rozliczanie.
10.    Gromadzenie informacji dotyczącej spraw oświaty związanych z systemem informacji oświatowej.
11.    Prowadzenie spraw dotyczących kształcenia młodocianych uczniów w tym przyjmowanie wniosków, wypłacanie należności i rozliczeń.
12.    Nadzorowanie wypełniania przez uczniów obowiązku nauki, dojazdów do szkół specjalnych przez uczniów niepełnosprawnych.
13.    Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyprawek szkolnych dla uczniów.
14.Prowadzenie spraw dowozu uczniów do szkół w tym przygotowywanie przetargów
        na dowożenie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
15. Prowadzenie dokumentacji nagród dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli.
16.Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych z zakresu załatwianych spraw  
        przy udziale pracownika ds. zamówień publicznych.
17.Sporządzanie sprawozdań  statystycznych z zakresu prowadzonych spraw.
18.    W ramach zastępstwa wewnątrz wydziałowego załatwianie spraw związanych  z przyjmowaniem zgłoszeń meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych.
19.    Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o  ochronie informacji niejawnych.
20.    Udostępnianie informacji publicznych z zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
21.    Dostarczanie informacji na stronę internetową Urzędu i BIP.
22.    Wykonywanie innych zadań nieujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta Gminy.
Informacje powiązane:
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2019-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-07-02
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje