Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Andrzejak Katarzyna

Andrzejak Katarzyna

Stanowisko: inspektor ds. budżetowych

1.    Ewidencja księgowa dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, dochodów i wydatków unijnych, ZFŚS, sum depozytowych, środków specjalnych budżetu oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy w systemie komputerowym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.
2.    Bieżąca analiza zrealizowanych wydatków, w stosunku do wielkości planowanych, przygotowanie zmian w budżecie.
3.    Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych.
4.    Ewidencja zmian planu finansowego budżetu oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy w systemie komputerowym.
5.    Przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i innych.
6.    Przyjmowanie wpłat bezgotówkowych.
7.    Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ustawą o ochronie danych osobowych.
8.    Przygotowywanie informacji na stronę internetową gminy i do Biuletynu Informacji Publicznej.
9.    Udostępnianie informacji publicznej z zakresu prowadzonych zadań zgodnie    z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
10.    W czasie nieobecności zastępstwo wyznacza bezpośrednio Kierownik Wydziału.
11.    Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta Gminy.
Informacje powiązane:
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2019-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje