Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Kowalewska Jagoda

Kowalewska Jagoda

Stanowisko: inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Samorządów Mieszkańców, rzecznik prasowy

1.     Prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną Rady Gminy, jej komisji oraz samorządów mieszkańców wsi.

2.     Przygotowuje projekty planów pracy rady i komisji rady proponowane przez komisje.

3.     Zapewnia właściwe warunki obradowania sesji i komisji rady oraz narady sołtysów.

4.     Czuwa nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał i materiałów dla radnych.

 1. Sporządza protokoły z sesji, komisji RG i narad sołtysów.
 2. Prowadzi rejestry uchwał oraz czuwa nad prawidłową ich realizacją.
 3. Dostarcza uchwały podjęte przez Radę na poszczególne Wydziały.
 4. Prowadzi rejestry wniosków i interpelacji radnych.
 5. Dostarcza radnym wyczerpujących materiałów na sesje i komisje.
 6. Organizuje spotkania radnych z samorządami wsi.
 7. Dba o terminowe przesyłanie uchwał do publikacji i organów nadzoru.
 8. Prowadzi obsługę samorządów mieszkańców wsi.
 9. Organizuje i prowadzi prace związane z przygotowaniem wyborów do samorządów, mieszkańców wsi (sołtys, rada sołecka).
 10. Udziela pomocy przy organizowaniu projektów uchwał zebrań samorządów wiejskich oraz projektów planów finansowych.
 11. Prowadzi rejestry wniosków zgłaszanych przez samorządy wiejskie.
 12. Organizuje okresowe spotkania samorządów wiejskich.
 13. Zapewnia kontakty radnych z samorządami wsi.
 14. Przygotowuje wybory do Rady Gminy, Sejmu, Senatu, Prezydenta, Parlamentu Europejskiego i referendum.
 15. Sporządzanie sprawozdań, informacji, zaświadczeń itp. z zakresu powierzonych czynności.
 16. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, umów itp. z zakresu powierzonych czynności.
 17. Prowadzi dokumentację z zakresu powierzonych czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 18. Kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum prowadzonych akt.
 19. Realizacja zadań z zakresu statystyki w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.
 1. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.
 2. Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą

o ochronie informacji niejawnych.

 1. Udostępnianie informacji publicznej z zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 2. Przygotowywanie informacji publicznej na stronę internetową gminy i do BIP

z zakresu prowadzonych zadań.

 1. Zastępstwo w wydziale wyznacza Kierownik Wydziału.
 2. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta gminy.

 Do zakresu obowiązków dodaje się nowe zadania:

1.    Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu Gminy.
2.    Przygotowywanie materiałów do prasy i odpowiedzi na zadawane pytania przez redaktorów gazet.
3.    Zbieranie informacji od Wójta, Sekretarza i Kierowników Wydziałów dotyczących realizowanych zadań, inwestycji i podawania do prasy.
4.    Występowanie w roli tłumacza języka angielskiego w czasie przyjmowania zagranicznych delegacji samorządowych, przedsiębiorców.
5.    Tłumaczenie na język angielski dokumentów urzędowych
 i korespondencji zagranicznej.
6.    Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności
a dotyczących wymienionych w niniejszym zakresie obowiązków na polecenie Wójta i Sekretarza Gminy oraz Kierownika Wydziału Organizacyjnego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2017-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-30
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje