Strona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka samorządu terytorialnego » Organizacje pozarządowe,stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe,stowarzyszenia


W gminie Pępowo funkcjonuje 8 stowarzyszeń i 12 jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz istnieją 2 parafie Kościoła rzymskokatolickiego. Pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym istnieje dobry przepływ informacji dotyczący podopiecznych korzystających z pomocy. Samorząd gminy dysponuje uregulowaniami określonymi przez odpowiednie akty prawa miejscowego dotyczące współpracy z organizacjami należącymi do sektora pozarządowego. Skutkuje to podejmowaniem współpracy z tymi organizacjami w zakresie zlecania zadań oraz wsparcia lokalowego. Poniżej prezentowane są organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Pępowo: 1. Klub Sportowy „Grom” Czeluścin 2. Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” 3. Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne Ziemi Pępowskiej 4. Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych dla gmin. 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 4. 6. Centrum Rozwoju Gminy Pępowo. 7. Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” http://www.wielkopolskagoscinna.pl/ 8. Polski Komitet Pomocy Społecznej 9. 12 jednostek ochotniczej Straży Pożarnej. Mieszkańcy gminy Pępowo korzystają również z usług świadczonych przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:Typ jednostki: Jednostka samorządu terytorialnego
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje