Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

E-mail: ug@pepowo.pl
Telefon: 5736308, 5736305, 5736348

Urząd Stanu Cywilnego : zgłaszanie urodzeń, śluby (składanie zapewnień, wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej, udzielanie ślubów, aktualizacja danych w aktach stanu cywilnego, wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z akt stanu cywilnego . Ewidencja Ludności: meldowanie i wymeldowywanie ludności na pobyt stały i czasowy, wydawanie zaświadczeń z akt  Ewidencji Ludności. Dowody Osobiste: Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych Stanowisko ds Obronnych i Straży Pożarnych: rejestracja przedpoborowych, obsługa spraw związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną, Sprawy porządku publicznego oraz organizacja imprez masowych, sprawy odroczeń i uznawana żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, koordynowanie pracami obrony cywilnej, wydawanie decyzji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych, organizowanie dowozu żołnierzy rezerwy w ramach akcji kurierskiej.
Stanowisko d/s oswiaty: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oswiaty na terenie gminy, prowadzenie spraw pomocy materialnej dla uczniów w tym przyjmowanie wniosków, wypłacanie stypendiów oraz rozliczanie, prowadzenie spraw dotyczących kształcenia młodocianych uczniów, prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych oraz działalnością organizacji pożytku publicznego
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-13
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje