Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zasilenie elektroenergetyczne pralni komercyjno – usługowej „ Centrum Pralnicze MEDIJ” –wymiana słupa linii napowietrznej SN 15 Kv, linia kablowa SN 15 Kv, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn 15/04 kV

Zasilenie elektroenergetyczne pralni komercyjno – usługowej „ Centrum Pralnicze MEDIJ” –wymiana słupa linii napowietrznej SN 15 Kv, linia kablowa SN 15 Kv, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn 15/04 kV

Numer dokumentu: 7331-1/3(1)/2009
Rok (4 cyfry): 2009

Pępowo, 29.01.2009 r.

Znak: 7331-1/3(1)/2009OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 19 stycznia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Firmy Usługowo - Handlowej „MEDIJ” Danuta Łapawa, ul. Górna 61, 63 – 800 Gostyń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „ Zasilenie elektroenergetyczne pralni komercyjno – usługowej „ Centrum Pralnicze MEDIJ” –wymiana słupa linii napowietrznej SN 15 Kv, linia kablowa SN 15 Kv, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn 15/04 kV na działkach o nr ew. 101/6, 110, 121/49, 121/50, 121/48 obręb Pępowo.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie