Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » 27.01.2009r. - Budowa pawilonu letniskowego oraz pomostu drewnianego z kładką na terenie zbiornika wodnego Pępowo -Cegielnia

27.01.2009r. - Budowa pawilonu letniskowego oraz pomostu drewnianego z kładką na terenie zbiornika wodnego Pępowo -Cegielnia

Numer dokumentu: 2009
Rok (4 cyfry): 2009

Pępowo, 27.01.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 27 stycznia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Firmy: Projektowanie i Nadzorowanie w Budownictwie inż. Tadeusz Sipurzyński, ul. St. Nadstawek 16/2, 63 –830 Pępowo działającej w imieniu Urzędu Gminy Pępowo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie pawilonu letniskowego oraz pomostu drewnianego z kładką na terenie zbiornika wodnego Pępowo – Cegielnia” na działce o nr ew. 127/11 obręb Pępowo.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe