Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Konkurs

Konkurs

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2009


Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2009!
Ogólnopolski Konkurs Grantowy
w ramach Programu "Równać Szanse 2009"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowanym przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
www.rownacszanse.pl
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie