Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Bezpłatne szkolenie "Szkmolenie wolontariatu"

Bezpłatne szkolenie "Szkmolenie wolontariatu"

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2008

Gostyń, 21 października 2008 r.

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie „Dziecko” zaprasza zainteresowanych na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu „Szkoła wolontariatu - Działania przygotowujące wolontariuszy z terenu powiatu gostyńskiego do aktywizacji społeczności lokalnych, propagowania i rozwijania obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu ludzkich potrzeb”, które odbędzie się w dniach od 7 (godz. popołudniowe) do 9 listopada (godz. popołudniowe) br. w Ośrodku Szkolenia Sportowego „Brzednia”

Planowany zakres szkolenia dla dwóch grup (każda po 25 uczestników):

I moduł (3 - godzinny): Podstawy wolontariatu.
Obejmuje on następujący zakres tematyczny zajęć:
a) ustawa o wolontariacie i działalności pożytku publicznego
b) tworzenie i prowadzenie grup nieformalnych działających na rzecz społeczności lokalnych
c) tworzenie i prowadzenie organizacji pozarządowych nastawionych na rozwiązywanie problemów społecznych
Zajęcia poprowadzi specjalista EuroNGO
II moduł (10 - godzinny): Od problemu do projektu.
Obejmuje on następujący zakres tematyczny zajęć:
a) przygotowanie do myślenia projektowego i tworzenia wniosków o granty
b) warsztaty pisania projektów „ABC projektu”
Zajęcia poprowadzi specjalista projektów unijnych i krajowych oraz specjalista EuroNGO
III moduł (3-godzinny): Kampanie społeczne i pozyskiwanie środków przez wolontariuszy
a) organizowanie kampanii społecznych – podstawowe elementy
b) przygotowywanie komunikatów – współpraca z mediami
c) pozyskiwanie środków na realizację działań na rzecz środowiska lokalnego
(zasady pozyskiwania wsparcia finansowego, rzeczowego i w formie usług)
Zajęcia poprowadzi dziennikarz telewizyjny i prasowy specjalizujący się w organizowaniu kampanii medialnych
IV moduł (4 - godzinny): Podstawy pomagania – przydatne umiejętności społeczne.
Obejmuje on następujący zakres tematyczny zajęć o charakterze ćwiczeniowym:
a) Dlaczego ludzie pomagają – działania prospołeczne
b) Cechy osobowościowe a motywacja do pomagania
c) Utrzymywanie prawidłowej relacji wolontariusz – klient
Zajęcia poprowadzi pracownik socjalny – terapeuta środowiskowy z przygotowaniem psychologicznym.
V moduł (4- godzinny): Podstawy skutecznego działania
Obejmuje on następujący zakres tematyczny zajęć o charakterze ćwiczeniowym:
a) planowanie działań
b) podział zadań
c) współdziałanie warunkiem skuteczności
Zajęcia poprowadzi specjalista zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w organizacji pracy wolontariatu
VI moduł (2-godzinny): Poznanie dobrych praktyk – spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych poznanie realizowanych przez nie działań
Zajęcia poprowadzi pracownik socjalny – koordynator wielu projektów

Dodatkowo przewidziane są zajęcia integracyjne i rekreacyjne w szkole przetrwania.


Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoły wolontariatu

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbędą się w terminie 7-9 (piątek – niedziela) listopada 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowym Brzednia k. Dolska.
Szkolenie dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatne. Organizator, dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego, zapewnia bezpłatny pobyt
z wyżywieniem oraz bezpłatny dowóz z miejscowości będących siedzibami władz gmin na terenie powiatu gostyńskiego. Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia śpiwora oraz dodatkowego ubioru i obuwia sportowego.
Szczegóły związane z ustaleniem terminu i miejsca dojazdu zostaną przekazane uczestnikom po zamknięciu naboru.
Nabór prowadzony jest do 3 listopada br. Zgłoszenia pisemne, faksem lub mailowe proszę kierować na adres współorganizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Gostyń 63-800, ul. Nowe Wrota 7, pcpr@gostyn.pl
Zgłoszenie należy składać na druku dostępnym na stronie www.ngo.gostyn.pl, załączonym do niniejszego pisma lub dostępnym w siedzibie PCPR.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie