Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja dla pracodawców

Informacja dla pracodawców

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2008

INFORMACJA DLA PRACODOWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. 2004 nr 256, poz., 2572 ze zmianami), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenie, jeżeli spełniają oni określone w ustawie warunki:
-pracodawca/ osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
-młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego wynosi w roku 2008
- 4848,46 zł-przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące
- 8080,77 zł-przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy-253,68 zł
za każdy pełen miesiąc kształcenia.
Pracodawca składa wniosek do Wójta Gminy Pępowo( właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika ) o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego przygotowania zawodowego, dołączając kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę kwalifikacje, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz dokumentów potwierdzających zdanie przez młodocianego egzaminu dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, świadectwo pracy.
( Zał. nr 1)
Młodociani pracownicy to, zgodnie z ustawą-Kodeks Pracy, młodzież w wieku 16-18 lat, podlegająca ( zgodnie z ustawą o systemie oświaty) obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki.
Przygotowanie zawodowe pracodawcy jest sposobem realizacji tego obowiązku. Przygotowanie to odbywa się przez naukę zawodu lub przygotowanie do wykonywania określonej pracy.
Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003 r. oraz pracodawców, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005.
Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Gminy Pępowo o zawarciu umów z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. Należy wypełnić i dostarczyć załączony druk zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.(Zał. nr 2 )

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe