Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Wójt Gminy Pępowo ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę(najem) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Siedlcu

Wójt Gminy Pępowo ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę(najem) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Siedlcu

Data publikacji: 2008-07-25
Termin składania ofert: 2008-08-29

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pępowo ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę(najem)
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej, składającej się z pomieszczeń sal lekcyjnych i korytarza o powierzchni użytkowej 299 m2 oraz budynku gospodarczego o pow.102 m2.Łączna pow. użytkowa pomieszczeń do dzierżawy wynosi:
401 m2 ,położonych w miejscowości Siedlec gm. Pępowo, z przeznaczeniem na usługi ogólno-wiejskie( na cele rzemiosła, handlu hurtowego, bazy materiałowej lub produkcji
nie uciążliwej nie wymagającej opracowania raportu o stanie środowiska).
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
wynosi: 4,20 zł ,a okres wynajmu do 7 lat.
Od zaoferowanej ceny będzie naliczony podatek VAT.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, które stanowi wartość trzykrotnego miesięcznego czynszu przy stawce wywoławczej tj .w wysokości :1.700,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Pępowo PKO BP O/Gostyń nr. konta:
15 1020 3121 0000 6502 0004 8108, do dnia 25 sierpnia 2008 roku, w taki sposób aby w dniu 25 sierpnia 2008 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pępowo.
Oferty w zamkniętych kopertach wraz z dołączoną kserokopią potwierdzenia wpłaty wadium należy składać do dnia 29 sierpnia 2008 r. do godz.12:00 w Urzędzie Gminy Pępowo (sekretariat) z dopiskiem „ przetarg na dzierżawę nieruchomości w Siedlcu”.
Oferta winna zawierać:
1/ oznaczenie oferenta,
(w przypadku przedsiębiorców należy załączyć wypis z właściwego rejestru np. KRS,
ewidencja działalności gospodarczej)
2/ charakterystykę zamierzonej działalności,
3/ oferowaną cenę,
4/ okres wynajmu,
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2008r. o godz.13:00 w Urzędzie Gminy Pępowo-sala posiedzeń.
Oferty nie spełniające wymogów przetargu zostaną odrzucone.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą cenę.
Wadium będzie zaliczone na poczet ceny czynszu dla oferenta, który wygrał przetarg.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Wszelkie informacje na temat dzierżawy nieruchomości można uzyskać w pok.nr.13
Urzędu Gminy Pępowo. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                        /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe