Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Konkurs na najlepsze świadectwo maturalne

Konkurs na najlepsze świadectwo maturalne

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2008


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo
na najlepsze świadectwo maturalne w kategorii dziennych szkół średnich maturalnych.
Nagrodę otrzyma absolwent mający najwyższą średnią ocen uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości.
Kserokopie świadectw za okazaniem oryginałów należy składać w Urzędzie Gminy pokój nr 4 w terminie do 31 lipca 2008 r.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie