Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy w Pępowie Pępowo dnia 4 marca 2008 rok

Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy w Pępowie Pępowo dnia 4 marca 2008 rok

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2008

Ogłoszenie
wyników rozstrzygnięcia otwartego konkursu na
realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy w Pępowie
Pępowo dnia 4 marca 2008 rokuZawiadamia o wyborze ofert zgłoszonych na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XIII/88/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Gminy w Pępowie w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Zadanie:
Przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i wychodzenia z bezdomności na rzecz mieszkańców Gminy Pępowo.
termin realizacji zadania: marzec- grudzień 2008 rok
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 3.000,00 zł
Liczba ofert złożonych na w/w zadanie – jedna
Oferta:
Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie 63-820 Piaski - Marysin 1
Przyznano środki finansowe na realizację zadań w wielkości dotacji
3.000,00 zł
Zadanie:
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Pępowo
termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2008 rok
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania
4.500,00 zł
Liczba ofert złożonych na w/w zadanie – jedna
Oferta
Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli Plac Powstańców Wlkp.1
63-860 Pogorzela
Przyznano środki finansowe na realizację zadań w wielkości dotacji
2.000,00 zł

Zadanie:
Działania rehabilitacyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych w gminie Pępowo
termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2008 rok
wysokość środków publicznych na realizację tego zadania
2.000,00 zł
Liczba ofert złożonych na w/w zadanie – jedna
Oferta:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” 63-830 Gostyń ul. Polna 72 a
Przyznano środki finansowe na realizację zadań w wielkości dotacji
1.000,00 zł

Zadanie:
Działania na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w Gminie Pępowo.
termin realizacji: marzec - grudzień 2008 rok
wysokość środków publicznych na realizację tego zadania
1 500,00 zł
Liczba ofert złożonych na w/w zadanie – jedna
Oferta:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi 63-830 Pępowo ul. St. Nadstawek 2
Przyznano środki finansowe na realizację zadań w wielkości dotacji
1.500,00 zł

Zadanie:
Upowszechnianie wiedzy na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i bezpieczeństwa publicznego.
termin realizacji zadania: maj - wrzesień 2008 rok
wysokość środków publicznych na realizację tego zadania
1.000,00 zł
Liczba ofert złożonych na w/w zadanie – brak
Zadanie:
Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pępowo
termin realizacji zadania lipiec - sierpień 2008 rok
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
10.000,00 zł
Liczba ofert złożonych na w/w zadanie – brak.
Zadanie:
Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Pępowa i okolicznych wsi.
termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2008 rok
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
86.000,00 zł
Liczba ofert złożonych na w/w zadanie – jedna
Oferta:
Ludowy Klub Sportowy ,,Dąbroczanka” Pępowo
Przyznano środki finansowe na realizację zadań w wielkości dotacji
86.000,00 zł

Zadanie:
Popularyzacja sportu, prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Czeluścina i okolicznych wsi.
termin realizacji zadania marzec – grudzień 2008 rok
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 13.000.00 zł
Liczba ofert złożonych na w/w zadanie – jedna
Oferta:
Klub Sportowy ,,Grom” Czeluścin
Przyznano środki finansowe na realizację zadań w wielkości dotacji
13.000,00 zł
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie