Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Numer dokumentu: 14
Rok (4 cyfry): 2008

W dniu 18 lutego 2008r. o godz. 1430 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pępowie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Pępowo

Porządek obrad sesji:

1. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji,
2. Interpelacje i zapytania radnych,
3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
4. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały RG Pępowo Nr XIII/84/2007 w sprawie budżetu gminy na 2008r,
b) zwiększenia udziałów Gminy Pępowo w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
c) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Pępowo za 2007r.,
d) ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, wysokości opłat wnoszonych przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły za korzystanie z posiłków w tych stołówkach,
e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązków określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
f) zbycia nieruchomości zabudowanej,
g) współdziałania z Gminą Jarocin,
h) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pępowo,
i) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
j) uchwalenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2007r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
8. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Pępowo
mgr Kazimierz Zaremba
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe