Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Numer dokumentu: 13
Rok (4 cyfry): 2007

ZAWIADOMIENIEW dniu 28 grudnia 2007r. o godz. 1100
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pępowie
odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Pępowo

Tematem obrad sesji będzie:
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) budżetu gminy na 2008r,
b) zmian budżetu gminy na 2007r.,
c) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008,
d) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008r.
e) uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
f) wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych,
g) zwolnień od podatku od nieruchomości,
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
i) wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 – 2011.


Przewodniczący
Rady Gminy Pępowo
/-/mgr Kazimierz ZarembaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie