Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2007-11-28 Informacja o podatkach i opłatach lokalnych w gminie PĘPOWO na 2008 rok

2007-11-28 Informacja o podatkach i opłatach lokalnych w gminie PĘPOWO na 2008 rok

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2007

Informacja o podatkach i opłatach lokalnych w gminie PĘPOWO na 2008 rok

W dniu 19 listopada 2007 r. Rada Gminy Pępowo uchwaliła na 2008 rok następujące podatki i opłaty lokalne:


PODATEK ROLNY
zgodnie z Uchwałą Nr XII/74/2007 Rady Gminy PĘPOWO z 19.11.2007 r w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.
Cena kwintala żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego w gospodarstwie rolnym na terenie Gminy Pępowo wynosi 36,00 zł w związku z tym podatek rolny z 1 hektara przeliczeniowego wynosił będzie 90,00 zł (36,00 * 2,50 q żyta)

Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają również grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania dla tych gruntów stanowi liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od tych gruntów stanowi równowartość pieniężną 5q żyta czyli 36,00 zł * 5q = 180,00 zł za 1 hektar fizyczny.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATA TARGOWA
zgodnie z Uchwałą Nr XII/75/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19.11.2007 r w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy w 2008 r.


Stawki podatku od nieruchomości:
Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych: 0,50 zł od 1 m2 pow. użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 13,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej
c) pozostałych 3,05 zł od 1 m2 pow. użytkowej
d) od budowli 2 % ich wartości

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków 0,56 zł od 1m2 powierzchni
b) wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej 0,42 zł od 1m2 powierzchni
c) pozostałe 0,09 zł od 1m2 powierzchni

W przypadku zmian w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym lub leśnym osoby fizyczne zobowiązane są w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. kupno, sprzedaż) do złożenia zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XII/81/2007 z dnia 19.11.2007. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
„Informacji w sprawie podatku rolnego” druk IR-1,
„Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” druk IN-1,
„Informacja w sprawie podatku leśnego” druk IL-1

Osoby prawne są zobowiązane do składania deklaracji podatkowych:
„Deklaracji w sprawie podatku rolnego” druk DR-1,
„Deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości” druk DN-1,
„Deklaracji w sprawie podatku leśnego” druk DL-1.

Stawki opłaty targowej:
1. za sprzedaż na stanowisku placu targowego 12,00 zł
2. za sprzedaż w handlu obwoźnym prowadzonym poza placem targowym
w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 12,00 złPODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
zgodnie z Uchwałą NR XII/76/2007 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 19.11.2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2008

Stawki podatku od środków transportowych na 2008 r wzrosły o 2,2% w stosunku do roku 2007 od samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, autobusów.
Od 2008 roku w/w podatkiem będą podlegać samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony a nie jak dotychczas od 3,5 tony.
Osoby posiadające środki transportowe są zobowiązane do złożenia „Deklaracji na podatek od środków transportowych” DT-1na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał pod tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Dodatkowe informacje w sprawie podatków i opłat lokalnych można uzyskać w Wydziale Finansów Urzędu Gminy (pokój nr 9).
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Pazoła
Informację wprowadził: Katarzyna Pazoła
Opublikowany dnia: 2007-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe