Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2007-11-14 Zaproszenie na seminarium informacyjne pt. Finansowanie działalności MŚP z funduszy UE 2007-2013

2007-11-14 Zaproszenie na seminarium informacyjne pt. Finansowanie działalności MŚP z funduszy UE 2007-2013

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2007

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Gostyń, ul. 1 Maja 1, tel./fax. 0 65 5720754
www.gospodarka.gostyn.pl e-mail: gospodarka@gostyn.pl


09.11.2007

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne seminarium informacyjne pt. „Finansowanie działalności MSP z funduszy UE 2007-2013”, dotyczące następujących programów – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Programy te są skierowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby podnieść swoją konkurencyjność poprzez inwestycje lub pomoc doradczą.
Szkolenie prowadzone będzie przez panią Grażynę Twardowską – współpracującą z Polską Fundacją Przedsiębiorczości eksperta w zakresie funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Seminarium odbędzie się dnia 26 listopada 2007 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w Gostyniu w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego, ul. Wrocławska 256.
Szczegółowy harmonogram seminarium:
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie
10.15 – 11.30
1. Ogólne założenia i cele polityki spójności w latach 2007-2013 oraz źródeł jej finansowania
2. System Programowania
3. Programy Operacyjne w latach 2007-2013
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
11.45 – 13.30
4. Omówienie wybranych źródeł finansowania projektów MMSP
a. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
- Działanie 1.1 Mikroprzedsiębiorstwa
- Działanie 1.2 Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
13.30 – 13.45 Przerwa na poczęstunek
13.45 – 14.30
b. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
- Działanie 8.2
 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
14.30 – 15.00
c. Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich
- Oś III, Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
15.00 Zakończenie szkolenia
Podczas seminarium uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
W celu rezerwacji miejsca dla Państwa, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie udziału w seminarium droga telefoniczną pod nr telefonu 065 572 07 54 do
dn. 22.11.2007 do godziny 1530. Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona!
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Bliższe informacje:
Kornelia Skorupka, biuro SWPPG, tel. (065) 572 07 54.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2007-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie