Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZAWIADOMIENIE o sesji

ZAWIADOMIENIE o sesji

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2007

ZAWIADOMIENIEW dniu 19 listopada 2007r. o godz. 1430
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pępowie
odbędzie się
XII sesja
Rady Gminy Pępowo

Tematem obrad sesji będzie:
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008,
b) ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy w 2008r.,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2008,
d) zmian w budżecie gminy Pępowo na rok 2007,
e) regulaminu określającego na 2008r. wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pępowo,
f) rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów tychże szkół i oddziałów przedszkolnych,
g) powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r.

Przewodniczący
Rady Gminy Pępowo
/-/mgr Kazimierz ZarembaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie