Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2007-11-02 Gmina Pępowo przystąpiła do realizacji programu zatwierdzonego przez PFRON : „Uczeń na wsi”.

2007-11-02 Gmina Pępowo przystąpiła do realizacji programu zatwierdzonego przez PFRON : „Uczeń na wsi”.

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2007

1.Gmina Pępowo przystąpiła do realizacji programu zatwierdzonego
przez PFRON : „Uczeń na wsi”.
Program ten ma na celu pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących gminy wiejskie.
Wnioski przyjmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który złożył też wystąpienie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na dofinansowanie kosztów nauki dla 20 uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie włączył się do opracowania powiatowego programu pomocowego „ ZIMA 2007/ 2008” , którego celem jest zabezpieczenie potrzeb osób narażonych na działanie niskich temperatur , w szczególności: osób bezdomnych pozostających bez schronienia , osób niedołężnych, niesamodzielnych i samotnych wymagających pomocy lub opieki.
Program obejmuje okres od 01.10.2007 r do 31.03.2008 r.
Gmina Pępowo podjęła działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w/w osób a mianowicie:
zabezpieczenie usług opiekuńczych dla samotnych osób starszych;
pomoc w formie opału osobom będącym w trudnej syt. rodzinno-materialnej;
dożywianie dzieci w szkołach w postaci obiadów i drugiego śniadania;
stała współpraca z Noclegownią w Gostyniu oraz Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Piaskach dla ofiar przemocy domowej;
interwencyjne kierowanie do domów pomocy społecznej i Szpitala dla Przewlekle Chorych;
zbiórki odzieży wśród mieszkańców gminy oraz sprzętu gosp. domowego i mebli w ramach „ Akcji pomocy wzajemnej”;
organizacja wieczoru wigilijnego dla osób samotnych i żyjących w trudnych warunkach materialno- mieszkaniowych;
świąteczne paczki żywnościowe z Holandii dla ok. 120 rodzin;
monitorowanie sytuacji osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, przebywających w trudnych warunkach mieszkaniowych;
współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, pielęgniarkami środowiskowymi i sołtysami wsi.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe