Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 3113

 

  PODSTAWA PRAWNA

 

 

art. 48, art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.  z 2005 r Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 1997 r. z późniejszymi zmianami.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku,

 • Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku"- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca.

 • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

   

  II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


  Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

   

   

   

   

  III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Wydział Finansów - Kęsy Małgorzata, pok. nr 16.

   

   

  IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  V. UWAGI

 • Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Małgorzata Kęsy
Opublikowany dnia: 2003-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-01
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie