Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Wyrażenie zgody na adaptację pomieszczenia

Wyrażenie zgody na adaptację pomieszczenia

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 199

 

8 r. Nr 120 poz. 787 z późniejszymi zmianami); w zw. Z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 Nr 3 poz. 74 z późniejszymi zmianami)cję pomieszczenia
2. Załączniki:
- w przypadku wspólnoty - uchwała wspólnoty
- opinia techniczno-budowlana stwierdzająca możliwość wykonania nadbudowy lub przebudowy budynku

TERMIN ODPOWIEDZI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 123, pok. nr 13

UWAGI


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Do 30 dni
1. Wniosek o wydanie zgody na adapta

 

WYMAGANE DOKUMENTY

OPŁATY

Nie pobiera się

Podstawa prawna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie