Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Potwierdzenie uprawnień do zamieszkania

Potwierdzenie uprawnień do zamieszkania

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1/2007

art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 1984 r. Nr 32 poz. 174 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 120 poz. 787 z późniejszymi zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 


1.Wniosek o potwierdzenie uprawnień do zamieszkiwania (zgoda na zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej dwóch miesięcy na wniosek najemcy
2. Do wglądu:
- dowód osobisty
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 123, pok. nr 13

UWAGI

oskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wniDo 3 dni

 

 


Nie pobiera się

OPŁATY

TERMIN ODPOWIEDZI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.

Podstawa prawna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2003-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie