Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zawarcie umowy najmu przez osoby obce wobec najemcy

Zawarcie umowy najmu przez osoby obce wobec najemcy

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu przez osoby obce po zgonie najemcy po uzyskaniu stosownych wpisów w Biurze Meldunkowym i u właściwego zarządcy budynku.
2. Załączniki:
- odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy
- wyrok sądu o ustalenie wstą
pienia w stosunek najmu

OPŁATY:

TERMIN ODPOWIEDZI:


Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane znacznie dłużej

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

TRYB ODWOŁAWCZY:


Nie przysługuje
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 123, pok. nr 13

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Za wydanie poświadczenia w Biurze Meldunkowym pobiera się opłatę skarbową w wysokości 16 zł.
Nie pobiera się
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2003-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie