Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Potwierdzenie wstąpienia przez osobę bliską w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy

Potwierdzenie wstąpienia przez osobę bliską w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy po uzyskaniu stosownych wpisów w Biurze Meldunkowym i u właściwego zarządcy budynku
2. Załączniki:
- odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy
- wykazanie pokrewieństwa z osobą zmarłą

TERMIN ODPOWIEDZI


Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane znacznie dłużej

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 123, pok. nr 13

UWAGI

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

OPŁATY

Nie pobiera się
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2003-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie