Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Przydział lokalu gminnego

Przydział lokalu gminnego

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 71 poz. 733),

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o lokal mieszkalny

OPŁATY:

Nie pobiera się

TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 30 dni Wnioski realizowane są według kolejności ich składania w przypadku uzyskania pozytywnej opinii właściwej do spraw mieszkaniowych komisji Rady Gminy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

TRYB ODWOŁAWCZY:


Nie przysługuje.
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 123, pok. nr 13

UWAGI:

Lokal mieszkalny może uzyskać osoba, która
- uprawniona jest do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądowego
- uzyskała w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,
- pozostająca w trudnych warunkach tj. zamieszkująca w mieszkaniach w których na jedną wspólnie zamieszkującą osobę przypada mniej niż 5 m
2jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% najniższej emerytury lub 100% w gospodarstwach jednoosobowych, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o najem lokalu.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
powierzchni mieszkalnej i dochód na
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2001-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie