Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

Podstawa prawna

Art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/ oraz art.28 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ze zmianami/

Wymagane dokumenty

“Wniosek o sprzedaż nieruchomości”

Opłaty

 

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 123, pok. nr 13

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

Sprzedaż nieruchomości następuje na wniosek osoby zainteresowanej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia trwa około 6 miesięcy. Na zbycie nieruchomości każdorazowo wyraża zgodę Rada Gminy w drodze uchwały.

Nieruchom

1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,

2. zbycie następuje miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,

3. jest zbywana na rzecz osób prowadzących działalność charytatywną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,

4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

5. nabywa ją jej użytkownik wieczysty,

6. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość,

7. stanowi wkład niepieniężny do spółki /aport/,

8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczna, na terenie której jest położona,

9. jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, realizowanych przez podmioty dla których są to cele statutowe.

ość może być zbyta bezprzetargowo jeżeli:
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2003-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie