Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Urząd Stanu Cywilnego »  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego


Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1264 - tekst jednolity), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r, o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późniejszymi zmianami).

 

I    WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego   
  2. Załączniki:
  • dokument stwierdzający podstawę do sprostowania określony przez pracownika USC

    3.   Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość

II   OPŁATY:

Opłata skarbowa:

Za wydaną decyzję – 39 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowod wpłaty stanowi załącznik do wniosku. Opłatę można uiścić na miejscu w kasie Urzędu   lub wpłacić na konto: Urząd Gminy Pępowo ul.Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo , PKO BP o/Gostyń  60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

III  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

    Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

IV   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

    Urząd Stanu Cywilnego

V     TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-28
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie