Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.7.2020                                                                                                                                             Pępowo, dnia 22.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamia,

się, że w dniu 19.05.2020r. na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 129/2, 130/4, 130/3, 132, 148/1 obręb Pępowo, 83, 52/3, 52/6, 53/2, 55/2, 56/2, 58/3 obręb Gębice ( ark. mapy 2) gmina Pępowo, powiat gostyński.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2020-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie