Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6730.126.2019 Pępowo, dnia 03.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamia,
że w dniu 03.02.2020 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku inwentarskiego – chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt na terenie działki o numerze ewidencyjnym 230, położonej w miejscowości Siedlec, obręb Siedlec, gmina Pępowo.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2020-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie