Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.11.2019

                                                                                                                                                                          Pępowo, dnia 29.11.2019 r.


 
                                                                                       OBWIESZCZENIE
                                                                                  WÓJTA GMINY PĘPOWO

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z późń.zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późń. zm)

zawiadamia,

się, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y-J 4x 150mm² o długości do 200,0m, z istniejącej stacji transformatorowej nr 05-0400 Kościuszkowo, do projekt. złącza kablowo-pomiarowego, lokalizowanej głównie w poboczu drogi powiatowej, dz. nr 393; posadowieniu złącza kablowo-pomiarowego w obszarze działki nr 68/1, oraz zasilenie go projekt. linią kablową nn-0,4kV NAY2Y-J 4x150mm² na terenie działek o numerze ewidencyjnym 68/1, 393, 406, 407 położonych w miejscowości Kościuszkowo, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                 /-/Grzegorz Matuszak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2019-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019