Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6730.114.2019                                                                                                                                          

  Pępowo, dnia 22.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamia,


że w dniu 22.10.2019 r. na wniosek AGII Sp. z o.o., Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczowego z infrastrukturą towarzyszącą polegającą na: budowie zakładu rafinacji i bielenia tłuszczu z częścią socjalno-biurową, budowie zbiorników na tłuszcz, budowie zbiornika na wodór, budowie zbiornika na azot, budowie myjni samochodowej, rozbudowie zakładu o magazyn mroźniczy, budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 13/7, 13/13, 13/19, 13/21, 13/24, 13/25, 13/29, 13/31, 13/32, 13/33, 13/35, 13/36, 13/37, położonych w miejscowości Krzekotowice, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2019-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie